Kalite Yönetimi

Spread the love

OGANSİA Kalite Yönetimi

Üretim alanlarımızda ürün kalitesi, müşteri memnuniyeti, kirlenmenin önlenmesi ve iş sağlığı ve güvenliği ilkelerine uymak ana amacımızdır.Ürünlerimizde insan ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek kaliteyi gerçekleştirmek, ürünlerimizde ve üretimimizde kullandığımız her türlü malzeme ve metotla kaynak kullanımı ve çevre kirliliğini azaltıcı önlemleri almak, işlerimizde çalışanlarımız ve tüm ilgili tarafların sağlık ve güvenliklerini sağlamak için önleyici yaklaşım prensiplerine uygun davranmak temel ilkelerimizdir.Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği politikası benimsenmiştir. Yönetim ve çalışanlarımız olarak bu politikalara uygun davranmayı taahhüt ederiz. KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKALARIMIZ:-Sağlıklı ve güvenilir üretim yapmak,-Ürünlerimiz ile ilgili müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak,-Ulusal ve uluslararası pazarda tercih edilen firma olmak,-Kalite standartlarına, ulusal ve uluslararası standartlara ve iyi üretim uygulamalarına uygun üretim yapmak,-Yeni ürünlerle sürekli gelişmeyi sağlamak,-Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini arttırmak,-Eğitim, araştırma ve geliştirme ile sürekli gelişmeyi sağlamak,-Daha iyi yaşam için yeni imkânlar sağlamak,-Yönetim sistemlerimizi gözden geçirerek sürekli iyileşmeyi sağlamak,-Müşterilerimizin sürdürülebilir kazanç elde etmelerini sağlamak,-Çalışanlarımızda önce sağlık ve güvenlik anlayışını tesis etmeyi öngörmek,-Tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte müşterilerimizin beklentilerine uygun olarak sürekli gelişmeyi sağlamak,-Çevreye saygılı üretim yapmak, kalıcı çözümlerle çevre kirlenmesini önlemeye çalışmak, atıkları bertaraf etmek,- Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak,- İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,-Kaliteyi yaşam biçimi haline getirmek genel Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği politikalarımızdır.